Nieuws

Presentaties beschikbaar slotevent Leve(n)de Bodem Brabant

Gepubliceerd op
28 februari 2023

Na drie jaar van onderzoek op verschillende demobedrijven is de conclusie dat duurzaam bodembeheer maatwerk is. En daarmee bedoelen we dat je maatregelen zoals groenbemesters, niet-kerende grondbewerking en inzet van robotisering in elkaar vlecht.

Op het slotevent van Leve(n)de Bodem Brabant presenteerde we de resultaten van het onderzoek.

Bekijk de posterpresentaties hier:

  1. Akkerbouw Zand: Toepassing bodemverbeteraars
  2. Tuinbouw Zand: Organische stof en bodemleven meerjarige teelten
  3. Akkerbouw Groenbemesters: keuze groenbemesters d.m.v. het aaltjes- en schimmelschema
  4. Grondbewerking Klei: NKG in de praktijk
  5. Nieuwe meetmethoden: Organische stof en bodemleven

Contact

Marjoleine Hanegraaf