Voor bedrijven en organisaties actief in het domein van Agro, Food, Biobased en Gezonde Leefomgeving zijn er op Wageningen Campus verschillende vestigingsmogelijkheden. Er kan een eigen gebouw worden gerealiseerd maar ook huur is mogelijk net als het op projectbasis gebruik maken van bijvoorbeeld laboratoria. Starters kunnen terecht in de StartHub of de incubator in Plus Ultra, centraal gelegen op Wageningen Campus. Business & Science Park Wageningen (BSPW), westelijk gelegen van de Kortenoord Allee, is een deel van Wageningen Campus. Veel bedrijven hier  zijn specifiek gericht op life sciences, food en health.

Ook in de huidige samenleving met optimale virtuele manieren van contact is directe, persoonlijke interactie van groot belang bij het ontstaan van samenwerkingsprojecten, het uitwisselen van kennis en informatie en genereren van nieuwe ideeën. Werknemers van bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op en nabij Wageningen Campus werken in een groene en inspirerende omgeving en hebben daar volop gelegenheid voor deze directe interactie. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de verschillende (inhoudelijke) activiteiten of het gezamenlijk gebruik van onderzoeksfaciliteiten. Kijk hier voor een overzicht van de faciliteiten op Wageningen Campus.

Naast de universiteit, zijn gerenommeerde contractonderzoeksinstituten op Wageningen Campus gevestigd net als een scala bedrijven en organisaties die commercieel en/of dienstverlenend actief zijn in de kennisdomeinen van WUR. Hiermee biedt Wageningen Campus de perfecte basis om samen te werken op zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksprojecten. De Triple-Helix – samenwerking tussen kennisinstelling, overheid en bedrijfsleven – is vanzelfsprekend op Wageningen Campus. Die samenwerking geldt zowel nationale bedrijven, als binnen Europa (hoge succesrate EU-projecten) en wereldwijd.

Wageningen University & Research heeft sterk groeiende studentenaantallen en is met meer dan 100 nationaliteiten zeer internationaal. Een waardevolle poule van creatieve, hoog opgeleide werknemers, zowel voor tijdelijke opdrachten (bijvoorbeeld in de vorm van stage- of afstudeerplekken of gerichte opdrachten via Studenten Consultancy UniPartners) als voor de langere termijn.