Faciliteiten

Op Wageningen Campus kan gebruik gemaakt worden van uiteenlopende faciliteiten. Sommige daarvan zijn gerelateerd aan onderzoek, anderen zijn gericht op interactie/ontmoeting of meer algemeen zoals werkplekken en de bibliotheek.