Campusgebied

Het centrale terrein van Wageningen Campus is een groene oase met veel beeldende kunst. De graslanden, houtwallen en beboste gebieden op de campus maken deel uit van ecologische verbindingszones naar de Veluwezoom en het Binnenveld.

De tuin achter gebouw Lumen herbergt voedselarme vegetatietypes uit de regio met bijzondere planten. Het Dassenbos aan de westzijde van de campus is een rustige enclave waar de natuur vrijwel ongestoord zijn gang kan gaan.

De ruimtelijke structuur van de campus wordt gevormd door een groot groen middengebied omkaderd door gebouwen van 4 – 5 lagen. Het groene middengebied biedt ruimte voor ontmoeting en recreatie. Het bestaat uit gras, water en bomen met veel doorzichten. Voor de gebouwen is gekozen voor diverse architectuur van internationaal bekende architecten waaronder de Duitse architect Stefan Bhenisch (Lumen), de Amerikaanse architect Rafael Vinoly (Atlas), Quist – Wintermans (Forum) en Chris de Weijer (Radix).

In de Groenvisie van Wageningen Campus staat hoe de groene uitstraling van de campus meebeweegt met de ontwikkeling en groei van de bedrijvigheid op de campus.

Water

20091105_CAMPUS_0112_640.jpg

Op de campus bevinden zich diverse grote waterpartijen waarin het in het gebied verzamelde oppervlaktewater wordt vastgehouden en naar het diepere grondwater kan zakken. De waterpartijen maken onderdeel uit van de ecologische waterstructuur in de stad. De stadsgracht in Wageningen wordt schoongespoeld met dit water. De waterpartijen hebben flauwe, natuurvriendelijke oevers.

Natuurtuin

20090628_CAMPUS_0119_LR_640.jpg

Een bijzondere plek op de campus is de Natuurtuin achter Lumen die in 1998 is aangelegd met grondsoorten die karakteristiek zijn voor de omgeving van Wageningen. Daardoor zijn gevarieerde milieus ontstaan, zoals die van het rivierengebied en de zandgronden. In de bloemrijke graslanden groeien honderden plantensoorten, waaronder ook bijzondere soorten zoals orchideeën. In de natuurtuin komen ijsvogels en spechten voor en er is een speciale schuilplaats voor vleermuizen.

Kunst

3-20100304_RADIX_0100_640.jpg

Op Wageningen Campus is veel kunst te vinden. In de loop van de geschiedenis van Wageningen University & Research is er veel kunst aangekocht of geschonken bijvoorbeeld bij de opening van een nieuw gebouw of bij festiviteiten of evenementen. Door concentratie van de activiteiten van Wageningen University & Research op de campus is er veel kunst te bekijken. Wie geïnteresseerd is in kunst op de campus kan de kunstroute volgen die langs de kunstwerken voert.