Bedrijven

Wageningen Campus telt zo’n 100 bedrijven die actief zijn op het gebied van agro, voeding, biobased economy en gezonde leefomgeving. De campus biedt voor hen het optimale klimaat voor samenwerking onderling en met de op de campus gevestigde kennisinstellingen.