Netwerk

LeAF neemt deel in verschillende netwerken op het gebied van sanitatie en de terugwinning van grondstoffen in afval en afvalwater.