Organisatie

In 1997 zijn we als stichting Environmental Protection and Resource Conservation (EP&RC) begonnen om, vanuit een idealistische doelstelling, te werken aan de verdere verspreiding van duurzame, m.n. anaerobe, technologieën. Focus lag toen vooral op het enerzijds via cursussen en awareness workshops verder bekendmaken van de mogelijkheden die de anaerobe technologie te bieden heeft, en anderzijds op het inbrengen van onze kennis en expertise in m.n. op ontwikkelingslanden gerichte demonstratie en implementatieprojecten. We financierden deze projecten deels uit sponsorgelden en deels door onze opbrengsten uit marktopdrachten in te zetten.

In de loop der jaren hebben we onze doelstelling verbreed. Anaerobe technologie vormt nog steeds de kern van onze activiteiten, maar we hebben ook ingezet op de inpassing van andere, complementaire, duurzame technologieën in de industrie en maatschappij. We trokken steeds meer opdrachtgevers uit de industrie en (lokale) overheden uit Nederland en Europa aan en daarmee was de tijd gekomen om de stichtingsvorm in te ruilen voor een BV. In de loop van 2013 zijn alle activiteiten, activa en passiva, en natuurlijk onze medewerkers overgegaan naar LeAF BV.

Ook als BV hechten we sterk aan onze onafhankelijke positie, waardoor we vrij met de opdrachtgevers mee kunnen denken om tot de best haalbare oplossingen of adviezen te komen. Naast onafhankelijkheid staan ook kwaliteit en creativiteit bij ons voorop. Lettinga Foundation (officiële naam Stichting Lettinga) is enige aandeelhouder van LeAF BV; evt. winsten worden gebruikt voor het verder verduurzamen van onze samenleving.