LeAF voor industrieën en bedrijven

Industrieën & bedrijven

LeAF voert diensten uit voor industrieën en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaam water, biogastechnologieën, biomassa omzettingen, nutriënten terugwinning, biobased technologieën en innovatieve afvalwatertechnologie en -management.

U kunt bij ons terecht voor literatuurstudies inclusief patentonderzoek, (andere) deskstudies, laboratoriumtesten, het testen van producten, bioreactorresearch en deskundig advies in technologieontwikkeling via pilots en demonstratieprojecten.

Op deze pagina zijn een aantal voorbeelden genoemd van reeds uitgevoerde projecten, bedoeld om u een idee te geven over onze activiteiten. Deze voorbeeldenlijst is echter niet uitputtend. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Voorbeelden cursussen en workshops

 • Training over het modelleren en simuleren van anaerobe vergistingsprocessen
 • Opmaatgemaakte cursus over vergisting gericht op de microbiële aspecten en substraatkarakteristieken

Meer informatie over cursussen en workshops

Voorbeelden laboratoriumdiensten

 • BMP testen voor diverse industriële afvalstromen & mestfracties
 • Beoordeling van maximale biogas productie uit voorbehandelde substraten
 • Labschaal CSTR-testen voor de bepaling van de methaanproductie uit industriële voedselresiduen
 • Anaerobe afbreekbaarheidstesten met afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie
 • Aerobe afbreekbaarheidstesten met specifieke componenten toegepast in de industrie
 • Onderzoek naar het gebruik van industrieel afvalwater als C-bron voor denitrificatie
 • Bepaling van het effect van een industrieel schoonmaakmiddel op nitrificerende bacteriën in actief slib
 • Onderzoek naar de nitrificerende  en denitrificerende capaciteit van actief slib afkomstig van de chemische industrie bij verschillende temperaturen
 • Karakterisering van slib afkomstig van een UASB voor de zuivering van afvalwater uit de papierfabriek.
 • Ontwikkeling van een nutriëntenoplossing voor de anaerobe omzetting van perchloroethylene in grondwater
 • Onderzoek naar de afbraak van BTEX en MTBE in grondwater

Meer informatie over laboratoriumdiensten

Voorbeelden advies & deskstudies

 • Het testen en optimaliseren van een verbeterde on-board afvalwaterzuivering
 • Behandelingsconcept voor afvalwater uit de zuivelindustrie inclusief nutriënten terugwinning
 • Conceptueel voorontwerp van pilot en full-scale EGSB/UASB
 • Eerste overwegingen bij het ontwerp van een vergister in een kantoorgebouw
 • Review naar UASB ontwerp voor afvalwater uit de voedselverwerkingsindustrie in Peru
 • Deskundig advies over een nieuw fixed bed bioreactor
 • Dimensionering van een nieuw biorotorsysteem
 • Opstart van mesofiele en thermofiele mestvergisters
 • Scenario’s voor de anaerobe vergisting van varkensmest
 • Marktstudie naar de co-vergisting van mest en organisch afval
 • Literatuurstudie naar de mogelijke producten uit algen
 • Literatuurstudie naar de aanwezigheid en verwijdering van organische contaminanten in biogas
 • Modellering van het strippen van H2S uit biogas
 • Modellerings- en simulatiestudie naar het strippen van ammoniak
 • Haalbaarheidsstudie naar de anaerobe behandeling van drainagewater van een composteringsunit in Bangladesh
 • Marktstudie naar de anaerobe behandeling van huishoudelijk afvalwater in Brazilië
 • Advies over de waterzuivering en het voorkomen van grondsmaak in de viskwekerij
 • Advies over de inzameling en behandeling van brongescheiden urine in bedrijfsgebouwen
 • Inventarisatie van innovatieve sanitatieconcepten

Meer informatie over advies & deskstudies